Lekarz medycyny pracy

Lekarz medycyny pracy

Lekarz medycyny pracy to specjalista, który zajmuje się profilaktyką osób pracujących zawodowo w określonym środowisku pracy. Dlatego musi posiadać bardzo szeroką wiedzę z zakresu chorób przewlekłych oraz schorzeń typowych dla różnych stanowisk pracy.

JAKIE OBOWIĄZKI MA LEKARZ MEDYCYNY PRACY?

Lekarz medycyny pracy jest specjalistą, który – dzięki swojej wiedzy, kompetencji oraz umiejętności – jest w stanie:

  • przeprowadzać badania okresowe osób aktywnych zawodowo
  • stwierdzać zdolność / niezdolność do pracy u osób zatrudnianych na konkretne stanowisko
  • prawidłowo oceniać zagrożenia i ryzyko dla określonego stanowiska pracy
  • diagnozować oraz różnicować choroby zawodowe typowe dla konkretnych stanowisk pracy.

Ponadto do obowiązków lekarza medycyny pracy należy wystawianie zaświadczeń, opinii, wniosków.

JAK CZĘSTO NALEŻY ODWIEDZAĆ LEKARZA MEDYCYNY PRACY?

Wskazaniami do wizyty u lekarza medycyny pracy jest konieczność uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia zatrudnienia na konkretnym stanowisku pracy lub zaświadczenia pozwalającego na uzyskanie świadczeń z tytułu trwałej niezdolności do pracy.

Częstotliwość wizyt uzależniona jest od konkretnego przypadku. Lekarz medycyny pracy to specjalista, do którego należy się udać:

  • po dłuższym zwolnieniu lekarskim
  • po powrocie do pracy po ciąży
  • by przedłużyć ważność poprzednich badań lekarskich
  • zmieniając stanowisko pracy