Centrum medyczne Anmed mieści się w Pabianicach na Placu Stary Rynek 7. W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt w godzinach otwarcia recepcji.
Pon. - Pt. 8.00-20.00 | Sb. 8.00-14.00 Ndz. zamknięte
+ 48 885 112 777

Aktualności

+48 885 112 777
sekretariat@anmed.pl
Title Image

COVID-19 UE

Home  /  COVID-19 UE

Ośrodek rehabilitacyjno-opiekuńczy "Dom Seniora ANMED" Arkadiusz Tomasik informuje o realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacji procesowej do działalności Centrum Medycznego ANMED sposobem na zbudowanie odporności na kryzysy epidemiologiczne i wzmocnieniem konkurencyjności przedsiębiorstwa” współfinansowanego w ramach XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem niniejszego projektu jest odbudowa i zwiększenie odporności gospodarczej przedsiębiorstwa Ośrodek rehabilitacyjno-opiekuńczy "Dom Seniora ANMED" Arkadiusz Tomasik po kryzysie związanym z COVID-19. Realizacja projektu polega na wdrożeniu innowacji procesowej świadczenia usług w przedsiębiorstwie poprzez realizację inwestycji w oprogramowanie wraz z infrastrukturą IT pozwoli na odbudowę konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz zbudowanie jego odporności na przyszłe kryzysy.
Powyższy cel zostanie zrealizowany w wyniku zakupu oprogramowania wraz z infrastrukturą IT co pozwoli przejść na w pełni elektroniczną dokumentację medyczną oraz dzięki zastosowanym rozwiązaniom IT. Pozwoli to na przesyłanie wyników pacjentów z laboratorium, USG, RTG, densytometrii, tomografu, rezonans magnetycznego do kart pacjenta, aby każdy lekarz specjalista miał wgląd do całej dokumentacji medycznej oraz pacjenci wszystko mieli podpięte pod swoją kartę historii choroby.
Ponadto, wdrożone oprogramowanie będzie wspierało pacjenta w codziennej trosce o zdrowie zapewniając wygodne korzystanie z nowoczesnych, elektronicznych form obsługi w placówce opieki zdrowotnej. Pacjent będzie miał możliwość:
  • realizacji konsultacji ze specjalistą w formie online,
  • sprawdzenia aktualnych informacji o placówce medycznej,
  • poznania specjalistów, którzy w placówce medycznej przyjmują,
  • sprawdzenia godziny przyjęć lekarza,
  • wygodnej rezerwacji online wizyty lekarskiej.
W wyniku realizacji niniejszego projektu Wnioskodawca wykaże mierzalne osiągnięcia w postaci wskaźników produktu. Poniżej przedstawiono wartości wskaźników przewidziane do osiągnięcia. W ramach projektu zrealizowane zostanie zadanie polegające na zakupie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
Całkowita wartość projektu: 172 113,90 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 139 930,00 PLN
Dofinansowanie: 96 327,81 PLN

Masz pytania? Skontaktuj się z naszą recepcją.