Transport medyczny
Transport medyczny

Transport medyczny

Wybierz interesującą Cię kategorię usług, a następnie zapoznaj się ze szczegółami.

A. Transport sanitarny bezpłatny 
Pacjentowi na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego), przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:

 1. konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej (np. gdy lekarz podczas wizyty domowej lub w miejscu udzielania świadczeń ambulatoryjnych stwierdzi zły stan zdrowia pacjenta i potrzebny jest transport do szpitala) z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia – w takich sytuacjach wzywane jest pogotowie ratunkowe
 2. wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia (np. transport pacjenta z jednego szpitala do drugiego w celu wykonania np. badań lub kontynuacji leczenia)

W przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego w celu odbycia leczenia do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.

B. Transport sanitarny finansowany w 40% ze środków publicznych 
Gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymaga pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, przejazd środkami transportu sanitarnego jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:

 1. chorób krwi i narządów krwiotwórczych
 2. chorób nowotworowych
 3. chorób oczu
 4. chorób przemiany materii
 5. chorób psychicznych i zaburzeń zachowania
 6. chorób skóry i tkanki podskórnej
 7. chorób układu krążenia
 8. chorób układu moczowo-płciowego
 9. chorób układu nerwowego
 10. chorób układu oddechowego
 11. chorób układu ruchu
 12. chorób układu trawiennego
 13. chorób układu wydzielania wewnętrznego
 14. chorób zakaźnych i pasożytniczych
 15. urazów i zatruć
 16. wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

WIĘCEJ

Oferujemy profesjonalny transport medyczny dla osób chorych:

 • do szpitala
 • do poradni
 • do domu
 • lub w dowolne miejsce świadczeń medycznych i z powrotem

Cennik

Transport medyczny

 • transport w jedną stronę – 120 zł
 • transport w dwie strony – 160 zł

*dopłata za czas oczekiwania na pacjenta powyżej 1h wynosi 30 zł co 30 minut.

Transport medyczny daleki

Opłata początkowa wynosi 100 zł + 2,5 zł za każdy 1 km od granic Łodzi

*dopłata za czas oczekiwania na pacjenta powyżej 1h wynosi 30 zł co 30 minut.

Aby zamówić transport medyczny prosimy o kontakt bezpośrednio z naszym koordynatorem pod nr tel. 885 112 777

WIĘCEJ